Prelucrarea datelor personale

Noi S.C. QUALITY TREND S.R.L. ne străduim să explicăm modul în care colectăm, utilizăm, stocăm datele dvs. cu caracter personal.
Politica de confidenţialitate se aplică tuturor dispozitivelor, site-urilor web, serviciilor pentru clienţi sau altor aplicaţii online si offline

Informaţiile pe care le colectăm
Colectăm diverse tipuri de informaţii corelate cu Serviciile, inclusiv:
• informaţii pe care ni le furnizaţi direct;
• informaţii pe care le colectăm privind modul în care utilizaţi serviciile
• informaţii pe care le obţinem din surse terţă parte.

Utilizarea informaţiilor
Colectăm informațiile în următoarele scopuri:
• pentru a vă oferi serviciile solicitate
• marketing
• înbunătățirea serviciilor oferite
• educație.

Modificarea, ștergerea datelor
Puteți modifica sau sterge datele colectate. Pentru modificări așteptăm un contact de la dvs.

Contactaţi-ne
S.C. QUALITY TREND S.R.L.
535400 CRISTURU SECUIESC
STR. SOSKUT NR 12
0266-243685
contact@quality-trend.ro